Christianskirken i Lyngby

Find tid til Gud

 

Af Eva Borbye Pedersen

Bøn og meditation giver dybere fortrolighed med Gud og åbenhed for Guds forvandlende kærlighed. I Christianskirken i Lyngby får mennesker øvelse i at bede og meditere ved at deltage i miniretræte. I det følgende kan du hente inspiration til et aktivt bønsliv i en travl hverdag.

 

Fælles stilhed i præstegården

En lørdag om måneden er alle rum i præstegården i Christians sogn, Lyngby, fyldt med mennesker. Men der høres ikke en lyd, for de er sammen i stilhed, bøn og meditation. De er til miniretræte med det formål at give tid og plads til den åndelige dimension i deres liv.

 

I et hjørne ligger en kvinde på knæ på en bedeskammel. Foran hende er der tændt et lys, en bibel ligger opslået, og hendes blik hviler på en ikon. Kvinden er dybt koncentreret i stille bøn. Ved den fælles indledning til miniretræten blev forskellige former for bøn og meditation gennemgået. Og nu bliver det afprøvet i praksis på bedeskamlen.

 

retreat-rosen1 

Et bedehjørne indrettet med knæleskammel, levende lys, ikon og en åben bibel er en hjælp til at samle opmærksomheden i bønnens rum. Foto: Jesper Lyndbye

 

I en lænestol i stuen sidder en mand med en notesbog, blyant og nogle trykte ark papir. Han skiftevis noterer og læser i det skrevne. Han er ved at bearbejde nogle af de spørgsmål, som lederen af retræten har delt ud i forbindelse med oplægget. Spørgsmålene er en hjælp til, hvordan man kan bruge retrætens fire stille timer.

 

Miniretræter

At give tid til daglig, personlig bøn er nødvendigt for at opbygge og fordybe en fortrolig kontakt med Gud. Det kan være meget svært at få indført en bønspraksis, fordi der altid er så meget andet, som også kalder på mennesker og fylder deres tid.

 

For at give søgende og troende mennesker hjælp til at forstå, udøve og opleve bøn på forskellig måde er der miniretræter i præstegården ved Christianskirken i Lyngby. Det kan være en stor støtte og inspiration at høre om både vanskeligheder og muligheder i bønnens liv. Fællesskabet i stilheden hjælper også den enkelte til større fordybelse og koncentration.

 

Giv Gud opmærksomhed

Gud er altid nærværende hos mennesket. Bønnen er den tid, hvor jeg er nærværende hos Gud.

 

Meget ofte glemmes Gud i den travle hverdag. Ikke at Gud glemmer os, men vi glemmer Gud. At bede og have stille timer til at læse i bibelen og åndelige bøger er en god måde at give Gud opmærksomhed på. Jo mere et menneske bruger af tid på åndelig læsning, bøn og stilhed, jo mere vil det menneske også opleve Guds nærvær og vejledning i det daglige livs mange gøremål. For Gud er der altid.

 

Denne bøn udtrykker et håb om at kunne mærke Guds nærvær overalt i livet:

Kære Gud, du har altid været nærværende i mit liv,

Men jeg har ikke altid forstået hvordan.

Hjælp mig nu til bedre at genkende,

hvordan du har været hos mig

gennem glæde og sorg,

skuffelse og opfyldelse og jævne tider,

helt indtil i dag - her og lige nu er du hos mig. Amen

 

Læs hvad en deltager i miniretræterne har oplevet ved mange gange at give Gud fire timer af sin tid:

”Jeg oplever miniretræten som et fristed med en dejlig atmosfære, hvor jeg – sammen med andre og fjernt fra dagligdagens travlhed – giver mig selv tid til at være sammen med Gud. Jeg har lært at bede til Gud på mere end én måde; jeg har lært at blive mere opmærksom på mine sanser og har opnået stor fred; jeg har oplevet nærvær med Gud, som jeg aldrig har følt og været bevidst omkring før, og lært at lytte til Gud og have tillid til, tro på og gøre brug af de indsigter, jeg har modtaget.”

 

Hvordan kan jeg bede?

Sæt mindst ½ time af, riv telefonstikket ud og lav en aftale med familien om ikke at blive forstyrret. Indret et bedested med stearinlys, en ikon eller et naturbillede, bibel, en blomst og sæt dig der. Brug først tid på at komme til stede ved at lægge alle forstyrrende og uvedkommende tanker til side, sådan at din opmærksomhed rettes mod Gud. Det kan gøres ved, at du forestiller, at du lægger tanker og spekulationer i en kurv, som du stiller til side, mens du vil bede.

 

Du kan også fokusere på åndedrættet som en hjælp til at blive nærværende og opmærksom. Ved udåndingen giver du slip på alle tanker, bekymringer, planer. Ved indåndingen modtager du Guds ånd og kraft og nærvær. Spil evt. et stykke meditativ musik.

 

Læs salme 131 i bibelen. Læs den flere gange. Læg så bibelen til side, luk øjnene og lad ordene om at finde hvile hos Gud som barnet hos sin mor fylde dit sind. Når der dukker alt muligt andet op – og det vil der gøre – vend blot stille og roligt tilbage til billedet af barnet hos sin mor. Sådan er du nu hos Gud.

Du kan også bruge tid til at tale med Gud om dine bekymringer, dine livsopgaver, dine kære. Alt kan du tale med Gud om.

 

Vær ikke bekymret over, at du bliver distraheret af mange tanker. Det der virkelig tæller i bønnen er, om du ønsker, at Gud skal gøre sin gerning i dig. Bliv trofast siddende i det tidsrum, du har afsat til bøn. Stol på, at Gud giver dig det, du har mest brug for, for Han ved alene, hvad tjener dig bedst. Afslut din bønstid med at bede Fadervor.
 

 dscn0161

 Indret et bedested som med lys, blomst og bibel indbyder til bøn

 

 

 

 

Kroppen kan også bede

Når der er miniretræte i præstegården, er det ikke kun tanken, der bliver aktiveret. Også kroppen er en del af menneskets bøn. Den knælende stilling udtrykker bøn, ydmyghed og har samtidig en oprejst holdning, der strækker sig opad mod Gud.

 

De åbne hænder, der ligger oveni hinanden som en skål, fortæller om bønnens åbenhed. Hænderne – og hjerte, sjæl og sind – er parat til at blive fyldt af det, som Gud giver i bønnen.

 

Håndfladerne, der lægges fladt mod hinanden, er udtryk for den nærhed, der er mellem mennesket og Gud. Så tæt som håndfladerne kan være hinanden, så tæt er Gud i kontakt med den bedende.

   

bon_udendors4353 

Så tæt som håndfladerne er hinanden, så nær er Gud den, der beder

 

  

Bøn midt i dagens travlhed

Det menneske, som dagligt eller hyppigt beder i længere tid, vil opdage, at bønnen også dukker op i sindet mange gange i løbet af dagen. Mens man venter på bussen, beder man for dagens opgaver. Lige inden et vigtigt møde beder man for et godt udfald. Inden en vanskelig samtale med én man ikke bryder sig så meget om, beder man om kærlighed til vedkommende.

 

Den, der ønsker at bede altid, skal have sine faste, daglige bedestunder. Det vil gøre det lettere at sende korte, stærke bønner til Gud midt i travlheden. Rytmen med daglig bøn hjælper simpelthen til at huske bønnens mulighed, når det er tiltrængt i de opgaver, som presser sig på og opleves uoverskuelige. Eller i de valgsituationer hvor Guds vejledning er afgørende.

 

Det tager kun sekunder at forbinde sig med Gud og bede om støtte, indsigt, vejledning. Gør det ofte, så vil dagen i stadig højere grad blive levet i den kærlighed, åbenhed, tilgivelse, som er Gudsrigets kendetegn.

 

Verden har brug for bøn

Jorden har så hårdt brug for, at mange af os beder noget mere, for bøn er den åbning, hvorigennem Guds forvandlende og helende kraft kan virke i os og i verden.

 

Gud vil så gerne give menneskene gode gaver, Han finder bare så få, som er åbne og parate til at modtage dem. Bøn og stilhed åbner os for Guds gaver.

 

At bede er en bevægelse indad i stilhed og fordybelse. Det er de øjeblikke, hvor vi søger Gud for derved at finde vores sande identitet som mennesker.

At bede er en bevægelse udad, for i bønnen får vi frigjort kræfter og bliver fyldt af Guds kærlighed, så vi med vores liv, ord og handlinger kan sprede glæde og lys i verden.

 

Gi’ aldrig op!

På bønnens vej er der glæde, tryghed og trøst, vejledning og hjælp. Der er også modstand og kedsomhed, oplevelse af at bønnen ikke når nogen vegne, der er tørke og mørke. Guds modpol gør nemlig alt for at hindre mennesket i at bede, fordi bønnen opbygger stærke bånd mellem den guddommelige kærlighed og den bedende.

 

Hold aldrig op med at bede. Selvom det nogen dage kun bliver til en enkel sætning eller et suk til Gud, så er det bedre end ingen bøn. Og har der været en periode uden bønnens tid med Gud, så vær aldrig bange for at begynde igen.

 

Gud står hele tiden kærligt ventende for at tage imod dig. Gud siger, når du kommer til ham i bøn: Hvor er jeg glad for at høre fra dig. Velkommen til vores samvær. Ingen bebrejdelser, kun glæde over, at du igen er i forbindelse med Gud.

 

<< Maj 2020 >>
Ma Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 29

Det sker ..