Christianskirken i Lyngby

Miniretræte

Hjælp til at få passet bønslivet ind i en travl hverdag

Af Eva Borbye Pedersen

miniretraeteDet har altid været en udfordring, at få den kristne tro integreret i hele min tilværelse som en kraft, et nærvær, en mening, der gennemstrømmer mit væsen og mine handlinger. Når Gud er, ikke kun en fjern skaber men en nærværende kærlighed, som kerer sig om og har en mening med hvert enkelt menneske, så må denne sandhed afspejle sig i alle aspekter af mit menneskeliv.

For at det kan blive virkelighed, har jeg i stadig højere grad erfaret, at bønnen må have en væsentlig plads i hverdagen. At give rum til daglig personlig bøn udover den vigtige fælles liturgiske bøn i gudstjenesten oplever jeg som nødvendigt for at bevare og fordybe en fortrolig kontakt med Gud. En kontakt som fører med sig evne til at se Gud i alle ting og kraft til at leve efter hans vilje.

Gud er altid nærværende hos mennesket. Bønnen er den tid, hvor jeg er nærværende hos Gud.

Bøn og hverdag

At finde tid til bøn kan være en daglig kamp, fordi der altid er andet, som er vigtigt og påtrængende at få gjort. Selvom jeg længe har set betydningen af at give tid hver eneste dag til personlig bøn, så er det i mange perioder ikke lykkedes. En af de muligheder, som har holdt mig fast på bønnens praksis, er retræten, hvor jeg i en weekend udelukkende har beskæftiget mig med bøn, stilhed, meditation og læsning af åndelig litteratur.

En retræte er som en saltvandsindsprøjtning, som en ferie, der bringer fornyelse, fordybelse og giver mod på at tage fat på bønnen også i hverdagen.
Men selv de korte miniretræte på 4 timer kan give en oplevelse af at nå dybt ind i bøn og hvile midt i hverdagens mange andre aktiviteter. Miniretræterne holdes en lørdag om måneden i præstegården for mennesker, der som jeg selv oplever, at bøn, stilhed og åbenhed mod den åndelige dimension er så væsentligt, at det skal have tid og opmærksomhed.

Miniretræter – bønnens stilhed og intensitet tæt på hverdagen

i prstegrdenBaggrunden for at holde retræte midt i sognet på en almindelig villavej var tanken om, at bønnens stille rum skulle opleves i nær forbindelse med menneskers travle hverdagsliv. De fleste weekendretræter handler om at trække sig tilbage også rent fysisk til et sted langt fra byens larm. Det kan indebære en risiko for, at retrætens oplevelse af Guds nærvær kan være vanskelig at praktisere i hverdagen. Der kan let komme for stor afstand mellem hverdagsliv og retræten. Det kan også være en stor mundfuld at skulle afsætte en hel weekend til stilhed.

At finde fire timer i kalenderen en lørdag er mere overskueligt og kan alligevel give en oplevelse af Guds nærvær i stilheden og fordybelsen. Denne erfaring tager deltagerne med sig fra miniretrætens timer og bruger den som inspiration til at finde rum for bøn og stilhed i deres daglige liv og til at leve det kristne liv i kærlighed til deres omgivelser.

Miniretræten holdes i præstegården med biler, der drøner forbi ude på vejen, græsslåmaskinens lyde inde fra naboen, og posten lader aviser og breve dumpe ind ad brevsprækken og bryder ind i en deltagers stille bøn. Det er en tilbagetrækning men i mindre grad end weekendretrætens afsondrethed. Det giver deltagerne en oplevelse af, at bøn og stilhed kan praktiseres også midt i det aktive, støjende, urolige liv.

En lørdag om måneden undtagen i sommermånederne indbydes der til miniretræte. Det betyder, at der med jævne mellemrum er mulighed for at give lidt ekstra tid til at være nærværende hos Gud. Også det får bønnen til at komme tættere på dagligdagen, hvor vi skal virke og udfolde det, vi modtager i bønnens kontakt med Gud.

Det er vigtigt, at fordybelse, meditation og stilhed ikke har til formål alene at opbygge mig selv for min egen skyld. Et åndeligt liv med bøn og stilhed er en bevægelse indad i fordybelse, hvor vi søger Gud for derigennem også at finde vores sande identitet som mennesker. Lige så vigtig er bevægelsen udad, idet vi i bønnen får frisat kræfter og bliver fyldt af Guds kraft til at give os i kast med livets udfordringer.

Miniretrætens forløb

Retræten har en meget fast form. Vi mødes kl. 10 i kælderens konfirmandlokale, hvor vi sidder i en cirkel med blomster, stearinlys, en ikon eller et kors i centrum. En lille times tid er vi fælles om at finde ind i stilheden. En åndedrætsøvelse, afspænding eller guidet bøn hjælper deltagerne til at komme til stede i nuet.

Hver gang er der et tema, som mit oplæg på 15-20 minutter handler om. Det kan berøre forskellige former for bøn: bøn med ord, kroppens bøn, meditation over en tekst, centrerende bøn, Jesusbønnen, kontemplativ bøn. Min undervisning om bøn har til formål at være åbnende for de mange muligheder for bønnens kontakt med Gud; muligheder deltagerne kan afprøve men ikke skal føle sig presset til. Hvert menneske er sit sted på sin livsvandring, og bønnen skal springe ud af den enkeltes livssituation og bringe hende i kontakt med sin virkelighed. Med mine oplæg ønsker jeg at hjælpe mennesker til at finde deres vej, så de kan opleve, at bønnen bliver til liv og fornyelse og aldrig et krav om bestemte oplevelser eller former.

retrte 003Temaet kan også være centrale kristne emner som Gudsbilleder, tilgivelse, at sige tak, opstandelse, lidelse. Jeg bruger bibeltekster og åndelig litteratur som inspiration til mine oplæg, der sigter mod, at deltagerne kan reflektere videre over troens indhold i forhold til deres egen virkelighed. Derfor
laver jeg altid et ark med spørgsmål i tilknytning til temaet, som i stilheden kan bruges til personlig fordybelse.

De næste timer fordeler deltagerne sig rundt i præstegårdens rum, som er indrettet med blomster, stearinlys, knæleskamler og puder. Der er lagt bøger frem med åndeligt indhold, samt trykte tekster der knytter sig til dagens tema, eller som handler generelt om bøn og bønnens forskellige udtryk og vanskeligheder.

Kl. 13.30 samles vi igen i kælderen i rundkredsen, hvor vi slutter miniretræten med nadver. En salme, et par indledende ord, nadverritualet og brød fra frokosten og vin, som jeg deler rundt i kredsen. Det understreges hver gang, at det er frivilligt, om man vil modtage nadveren. Vi beder Fadervor sammen, og jeg lyser velsignelsen.

En deltager udtaler sig

”Når man som jeg har fuldtidsjob, er selvstændig, bor i hus med have og desuden er mor til et par dejlige piger i skolealderen, ja, så er det ikke stilhed og refleksion man vælter sig i. Faktisk kan der indimellem være langt mellem de stille stunder, hvor indtryk, tanker og drømme kan få lov til at bundfælde sig. Men de meditative stunder med bøn og eftertænksomhed er ren balsam for sjælen.

I dagligdagens fortravlede liv kører der konstant så meget selvsnak inde i vore hoveder, at det kan være utrolig svært at høre sandhedens budskab. Guds kærlige, hviskende stemme der blidt fortæller os, at vi allerede ER elskede, at han elskede os først og at vi ikke behøver kæmpe sådan i livet. Vi er allerede værdige til at modtage livet og kan også få del i det evige liv, hvis vi vil det. Vi skal bare sige til. Vi skal bare turde overgive os, lidt ad gangen, og have tillid til at svarene på alle vores bønner vil komme. Hvis vi ellers tager os tid til at lytte efter og tør være stille nok til, at vi kan høre Gud.

Gud vil os SÅ gerne, men vi må gøre plads til ham, for han er ikke en anmassende gæst, der møver sig ind. Nej, han vil gerne inviteres - men så er han der også! Og han kan varme din sjæl og oplyse dig med sine Ord - hvis du bare giver ham lov.

Det er dét jeg gør, når jeg deltager i Eva's vidunderlige frikvarter i Præstegården. Giver Gud lov til at varme mig, komme mig nær og puste på mig med sin livsånde, så jeg går bestyrket og lidt mere strålende derfra og kan være lidt mere klar og kærlig overfor mine omgivelser. Der er mere at øse af, når du selv har fået fyldt dit kar op. "Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig: "Giv mig noget at drikke!" så bad du ham, og han gav dig levende vand. Det vand skal i dig blive et kildespring til evigt liv". (Joh. 4, 10+14)

De 4 timers stilhed som mini-retræterne byder på er en evig kilde til inspiration, og jeg er hver gang gået derfra med ærefrygt og taknemmelighed over, hvad små fire timer kan indeholde af rigdom.… Tilbuddet om miniretræter har gjort det lidt nemmere at få passet bønslivet ind i en travl hverdag.”

<< Maj 2020 >>
Ma Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 29

Det sker ..