Christianskirken i Lyngby

Aktiviteter i juli og august

Der skal vises coronapas ved alle arrangementer i sognegården. Det gælder også kirkekaffe og sommercafé.

Sommercafé

Tirsdag og torsdag  kl.10.00

Musikalsk eftermiddag

fredage 9/7,16/7 og 23/7 kl. 13.00-14.00

Organisten ryster posen med spændende musikalske overraskelser og fællessang. 

Ingen tilmelding. Husk coronapas.

 orgelpipe

Rytmisk Legestue

starter 10/8

Folkekøkken

Torsdag12/8 kl. 18.00 - ca 21.00

Måltidsfællesskab. Tilmelding til Lene Kongsted en uge inden. 

Aften med sommersang

Tirsdag 24/8 kl. 18.00- 21.00

Grillpølser og fællessang. Organisten spiller og vi synger fra den nye Højskolesangbog. Tilmelding til arrangementet her fra 9/8. Medbringe gerne et tæppe. 

 

 

Corona

Folkekirkens retningslinjer for en ansvarlig håndtering af Corona/COVID-19
Folkekirken lukkede ned 14. marts og åbnede 18. maj iht. retningslinjer fra Kirkeministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed. Iflg. retningslinjerne er det et lokalt ansvar at sikre, at genåbningen i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Således har Christians Sogns Menighedsråd vedtaget lokale retningslinjer for håndtering af Covid-19. Kontakt kirkekontoret for yderligere information.

Menighedsrådet har iht. de nyeste retningslinjer af 7. januar 2021 fra Kirkeministeriet besluttet, at sætte alle aktiviteter i sognegården i bero indtil påske, da aktiviteterne er begrænset af forsamlingsforbuddet på 5 personer. Gudstjenester og kirkelige handlinger, såsom dåb, vielse og bisættelser, fortsætter - disse er ikke begrænset af forsamlingsforbuddet men af et arealkrav på 7,5m2 pr. person, hvilket betyder, at der maksimalt må være 38 i kirkerummet. 

Lige så snart vi begynder med aktiviteter i sognegården igen, vil disse fremgå af plakater og opslag ved kirken, her på hjemmesiden og Facebook.
 
Vi udsender et kirkeblad 3 gange om året. I bladet offentliggøres der planlagte arrangementer, som vi planlægger ud fra de gældende retningslinjer, der var på det tidspunkt kirkebladet er trykt. Men nye restriktioner pga. Corona, indført efter planlægningsfasen, gør, at vi nogen gange har været nødt til at aflyse visse arrangementer - typisk planlagte koncerter. Derfor er der annonceret arrangementer i seneste kirkeblad, som vi har været nødt til at aflyse. Hold jer derfor orienterede omkring eventuelle aflysninger.
 
Kirken er igen åben for besøgende i alle ugens dage kl. 9-18.00. Husk at der forsamlingsforbud på maks. 5 personer i kirken ad gangen.

Krav om mundbind. Folkekirkens og andre trossamfunds aktiviteter skal også overholde de gældende krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19. Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal bruge mundbind eller visir, når de deltager i bøn, gudstjeneste og religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter i folkekirken og andre trossamfund.
Det betyder, at ansatte, frivillig, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokale, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.
Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten, og heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier m.v. Kravet omfatter tilsvarende ikke foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter m.v.
Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, der overholder kravet om at bære mundbind eller visir, dog jf. undtagelserne. Ansatte og frivillige m.m. kan bortvise besøgende, brugere og tilskuere, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet. 


Læs artiklen på www.kirke.dk fra 2. november 2020
Kirke i en coronatid: Målebåndet er blevet et vigtigere arbejdsredskab end Bibelen

Kirke i en coronatid LTP


DA CORONA RAMTE KIRKEN

Ved sognepræst Anita Brændsgaard Bennetsen

Onsdag d. 11. marts fulgte et spændt menighedsråd med foran skærmen, da statsminister Mette Frederiksen sendte pressemøde fra statsministeriet. Der var stille i sognegården, og langsomt gik det op for os alle, at en nedlukningen af Danmark var en realitet

En nedlukning der naturligvis også galt folkekirken. Hurtigt behandlede vi de mest nødvendige punkter på dagsordenen og derefter gik vi alle hver til sit. Og der blev vi, stort set, de følgende 8 uger. Hver for sig måtte vi nu finde ud af, hvordan vi i fællesskab, kunne vedblive at være en nærværende kirke, der på forskellige måder kunne nå ud til hele sognet.

Kreativiteten var stor fra første færd, om end vi alle skulle vænne os til at se og høre os selv på skærmen via de sociale medier.
Men vi overvandt blufærdigheden og kastede os frimodigt ud i forsøget på at fastholde en vis for form for normalitet midt i en situation, der var alt andet end normal. Som en konsekvens heraf var vi i løbet af ganske kort tid, tilstede på de sociale medier i et hidtil uset omfang.

Der blev afholdt online pastagudstjeneste, Fredagsskole, Refleksionsløb, sendt hilsner til samværsklubben, Tirsdagsmorgensang, Søndagsrefleksioner, Rytmisk legestue for børn, hvor der var gensyn med den meget savnede muldvarp Mulle.

Der var musikalske hilsener fra organisten, Rundvisning i kirketårnet ved kirketjenerne, Bibelfortællinger og tegnekonkurrencer for børn, og skærtorsdag blev der lavet måltidsgudstjeneste to-go. Da vi nåede til Store Bededag kunne man også hente hjemmebagte hveder på kirkepladsen. Og på dette tidspunkt i nedlukningen var vi alle nået dertil, hvor vi blev nødt til at se hinanden igen. Derfor blev der arrangeret vandregudstjenester og fredagsgåture. Derudover har vi naturligvis talt i telefon med rigtig mange mennesker, der af forskellige årsager, trængte til en at tale med.

Så selvom den fysiske kirke var lukket, var kirken meget aktiv og det blev hurtigt tydeligt, at kirken er langt mere end mursten. Nu er kirken åbnet igen og det er dermed blevet tid til at reflektere over de måneder der er gået med Corona-nedlukningen. Og vi må spørge både os selv og menigheden om vi lærte vi noget og om der er noget vi kan tage med os videre herfra?

Teaterchef ved det Kongelige Teater, Kasper Holten, skrev under nedlukningen, at han anbefalede folk til at gøre brug at teaterets digitale univers og nyde de forestillinger der kunne opleves der. Det samme gjorde vi herfra Christianskirken. Men som kirke og menighed adskiller vi os på væsentlige punkter fra teaterverdenen.

Nok er det fysiske nærvær kendetegnende for både teaterforestillingen og gudstjenesten, men sidder man i et teater er man publikum. I kirken er man menighed. En menigheder der deltager i gudstjenesten. Vi fejrer gudstjeneste sammen. Her er man ikke blot en passiv tilskuer. Og denne deltagen er ikke mulig, når man sidder bag en skærm og betragter en gudstjeneste udefra.

Derfor kan vi (heldigvis) ikke nøjes med det digitale univers. Vi har brug for fællesskabet. Det fysiske fællesskab, der danner rammen om mødet mellem Gud og mennesker.

Kommunikationen via de sociale medier kan ikke stå alene, men fungerer som et rigtig fint supplement, til det kirkelige fællesskab.


 

HISTORISKE OPSLAG UNDER CORONATIDEN

Da Statsminister Mette Frederiksen holdt sit pressemøde med nedlukningen af Danmark inklusiv lukning af Folkekirken, afholdte vi et krisemøde her i Christianskirken, hvor vi diskuterede hvordan vi kunne være en kirke i Coronatid. Da vi ikke måtte holde kirkerummet åbent i dagtimerne og skulle lukke alle aktiviteter i sognegården og ikke måtte holde gudstjenester, besluttede vi på mødet, at lave opslag på Facebook og på vores hjemmeside. Opslagene på Facebook under Coronatiden bliver stående, men en hjemmeside indeholder typisk kun oplysninger om det, der sker nu og i nærmeste fremtid. Derfor har vi lavet denne underside på hjemmesiden, så man kan se, hvad der i store træk stod her.

 

Kirkegængere gjorde gudstjeneste til en vandring

Læs artiklen i Kristelig Dagblad 17. maj om kirkevandringerne i Christianskirken under nedlukningen pga. Coronakrisen.

Gudstjenestevandring2

Foto fra vandringen: Julie Meldhede Kristensen, Kristelig Dagblad maj 2020.

 

Der var minikoncert med tårnblæser fra tårnet søndag 10. maj 2020

Trompetist Niels-Jørn Jessen begav sig op i kirkens smukke tårn ved 10.30-tiden. Ud gennem det øverste gitter strømmede 'Våren' af Grieg ned til glæde for alle, der kom forbi. Vi livesendte fra tårnet på Facebook. Hør og se koncerten fra tårnet eller fra gaden

Tårnblæser

 
Da skolernes 0.-5. klasser åbnede 15. april 2020 manglede der lokaler til børnene

Vi aftalte med Lyngby Friskole, at 5. klasse måtte låne lokalerne i stueetagen. De skrev en hilsen på tavlen, da de var her sidste gang.

Takkehilsen fra friskolen

 

Påsken 2020 måtte fejres anderledes en sædvanligt

Under Coronatiden har der været mange fællessangsarrangementer under sloganet "Vi synger sammen hver for sig", og i Christianskirken lavede kirkekorets sangere og organist Miriam Widmann en indspilning af "Påskeblomst", hvor hver stemme og klaverspillet er optaget hver for sig og mixet sammen. Optagelsen blev lagt på hjemmesiden 2. påskedag

 

En påskehilsen til beboerne i sognet da Christianskirken lukkede 12. marts 2020

Da Statsminister Mette Frederiksen holdt sit pressemøde med nedlukningen af Danmark inklusiv lukning af Folkekirken, valgte vi at sende et påskebrev ud i e-boks til medlemmer af folkekirken, som bor i sognet. Brevet kan læses her.

Påskebrev

<< Juli 2021 >>
Ma Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 31  

Det sker ..