Anonyme Alkoholikere og Al-Anon

Al-Anon og Anonyme Alkoholikere holder møde hver for sig i Christianskirkens sognegård hver mandag kl. 19.00.