Christianskirken i Lyngby

Kristen spiritualitet

  
  Af Eva Borbye Pedersen

 

Hvad er spiritualitet?

Min egen definition: Spiritualitet er tro praktiseret gennem forskellige aktiviteter i mit liv med den hensigt at udtrykke troen. Denne praksis består af gudstjenestelivet – alt det som kirken gør som et tilbedende og troende fællesskab: salmer, bibellæsning, prædikener, sakramenter, bøn osv. – og den private bøn og meditation. Spiritualitet er tæt forbundet med næstekærlighed, hjælp og omsorg for medmennesket.

Andre siger:

1)      Min spiritualitet er mit kristne liv således som Helligånden vejleder mig til det.

2)      Kristen spiritualitet er en bevidst, levet relation til Gud gennem Kristus og Helligånden. Dette liv leves i et kristent fællesskab midt i verden.

3)      Spiritualitet er ’teologi på to ben’. Dvs. et ord der udtrykker hvordan vi enkeltvis og i fællesskab praktiserer den kristne tro i vores holdninger, livsstil og handlinger i vores daglige liv.

4)      Jesus kan erfares som den, der leder mig, tager ansvar for mig, som den, jeg kan have tillid til, som jeg kan give alle mine bekymringer, for han har sagt, at han vil bære dem. Spiritualitet er at leve i denne erfaring.

5)      Spiritualitet som livsprojekt og praksis, hvor det enkelte menneske bevidst involverer sig i at integrere sit eget liv med de ultimative, transcendente (som ligger udenfor den målelige, materielle virkelighed) værdier som man tror på – her er så bred en definition at alle kan forenes, fordi her ikke omtales bestemte værdier, blot at det er værdier der overskrider den fysiske verden (transcendente). Værdier man tror kommer fra en åndelig kilde.

Spiritualitet udspringer altså af det personen erfarer, gør, oplever som den sande og rigtige måde at leve på bestemt af Gud, noget udenfor en selv. Derfor er det mennesker som selv har levet i tro og bøn, i tilbedelse og gudstjeneste som er de bedste vejledere for andre og som kan fortælle om spiritualitet. De største og mest betydningsfulde af dem vi kalder ’Mystikere’, kristne der har viet hele deres liv til bøn og fordybelse i troen og i forholdet til Gud (se mine artikler om Teresa af Avila og Thomas Merton)

Men som de mange definitioner også viser er det spirituelle, åndelige liv for alle, som ønsker at leve ikke kun udfra materielle, dennesidige værdier. Og den vigtigste åndelige vejleder for os kan være vores mor, en bedstemor eller en kær ven, som i deres liv og holdninger viser os Guds nærhed. Spiritualitet, mystik er ikke for de få udvalgte, men for alle som tror, at Gud har vist os, hvordan et sandt menneskeliv kan leves, og at Gud giver os kraft, ånd (spirit) der gør det muligt at leve det.

Det grundlæggende i et ønske om at leve et spirituelt/åndeligt liv i kristen forstand er troen på, at Gud har skabt os til det, at det er Guds vilje med os. Det betyder også, at de positive menneskelige oplevelser af fred, mening, styrke, grundfæstethed, udvikling og hjælp i arbejde og hverdag ikke altid er det fremherskende i et åndeligt liv. Ofte får vi lov at opleve disse positive virkninger af bøn og nærhed til Gud, men også et liv med nedtrykthed, usikkerhed, uro og problemer kan være et stærkt åndeligt liv. Jeg har hørt det sagt sådan: ”Sand kristen spiritualitet er ikke fred og ro og usårlighed, men en oplevelse af Guds nærvær midt i sårbarheden, i kamp, uro, mørke og modgang.”

Hvis vi skal bedømme lødighed, værdi i en spiritualitet, i forskellige praksis – og der er rigtig mange bud på det i vore dage, aftenskolekataloger mm. – så kan det være sundt at læse hvad åndens frugter er, hvad afføder ’the spirit’ i en sand og god spiritualitet?

Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Gal 5,22 – 23

 

Hvorfor tale om spiritualitet?

1)      for at få et ’kort’ over troens rejse, hvor kommer vi hen, hvad møder os på vejen, hvordan finder vi vej som troende.

2)      Oversættelse af troens dogmatiske sandheder til noget, der har med vores hverdagsliv at gøre. (bed uden ophør, vær altid glade, tilgiv ligesom Gud…)

3)      For at kunne tale personligt om de erfaringer som den enkelte møder i bønnen og gennem troen.

4)      For at lære om den mulige udvikling hen imod at blive mere som Kristus. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus Fil 2,5

 

Et eksempel på en spiritualitet for vor tid

På Weston teologiske universitet i Boston, hvor jeg studerede spiritualitet i et år, havde jeg en åndelig vejleder, som hed Nicki Vandergrift. Som så mange andre har hun skrevet en bog om spiritualitet – der findes utallige når man går ind i en amerikansk boghandel (såmænd også herhjemme efterhånden) og som sagt i ovenfor er der meget som kaldes spiritualitet, og som på forskellig måde handler om, hvordan vi skal, bør, kan leve vores liv ikke bare ud fra materielle værdier men også med den åndelige dimension. Og det kan være alt muligt fra pyramideenergi over tarokkort til sand kristen tro.

Nickis bog om spiritualitet fortæller meget fint om seks områder, som vi kan arbejde med, hvis vi ønsker et mere kontemplativt liv. Nickis definition: Spiritualitet er en voksende fortrolighed med Gud, erfaret gennem mennesker, steder, begivenheder og ting i hverdagen.

Hun tegner et hjul med 6 eger og siger at hver af egerne fører os ind i dette spirituelle liv, ind mod centrum, troen på og fortroligheden med Gud. Hendes vejledning indeholder ikke en bestemt rækkefølge, men alle egerne skal helst bruges, for at hjulet ikke trækker skævt, men vi kan begynde hvor som helst.

De seks discipliner eller øvelser er:

Slowing down – tage farten af – og selvom der ikke er en rækkefølge siger Nicki, at dette at sætte farten ned er primært, en forudsætning for at de andre livsmåder kan lykkes. Vigtigt og svært fordi det er imod så meget andet vi lærer: Fast is good, at være hurtig er godt. Men ikke hvis vi ønsker at opnå en fortrolighed med Gud, et åndeligt rigt liv.

Dele vores historie med andre – måske lidt forbavsende men for Nicki hænger det sammen med at Gud viser sig i vores personlige historie, og ved at dele den med andre i fortrolig, nær samtale, to og to eller i en gruppe, får vi mere øje på hvordan Gud er i vores liv.

Stilhed, nærvær og ro – er vist en af de ting der går igen i alle vejledninger om bøn og meditation. Gud finder vi ikke i støj og uro og larm, selvom Gud selvfølgelig også er der, så bliver vi ikke opmærksomme på Guds nærvær, før vi har lært Gud at kende i stilheden.

Ensomhed – som det sted hvor vi tænker dybere over vores egen virkelighed, hvad vi bygger vores liv på og hvordan vi ønsker at leve, arbejde, elske. Ensomhed giver mulighed for at reflektere over de valg vi har i livet, vores værdier og mål – og sætte alt dette i relation til Guds vilje.

Overgivelse, give slip – er måske det vanskeligste af Nickis seks punkter, fordi det går imod vores tendens til at ville have kontrol over alt. At give slip, lade ske føles fuldt af farer og risiko, for hvad sker der så?? Når vi ikke har styr på tingene, bliver vi bange for at det hele kører løbsk. I forholdet til Gud kan vi imidlertid roligt give slip fordi Gud har styr på det hele. I skal ikke bekymre jer, for jeres himmelske far ved hvad I trænger til, siger Jesus. Bøn og spiritualitet er at lade Gud bestemme i sit liv, at overgive sig til Gud i tillid til at han vil hjælpe og vejlede og bringe os derhen hvor vi hører til.

Solidaritet – den sidste praksis i Nickis spiritualitet handler om vores forhold til omverdenen, som så hårdt har brug for vores aktive engagement, vores indsats i kærlighed. Med denne sidste ege understreger Nicki at spiritualitet er ikke bare et projekt for personlig udvikling og lykke, men har også til formål at bringe mere af Guds kærlighed ind i denne verden. Som et spirituelt levende menneske må vi være socialt bevidste og ansvarlige. Vi lever ikke for os selv men for vores næste. Vi lever i ansvar for vores klode.

 

Spiritualitet har altid to bevægelser – en bevægelse indad mod centrum i hjulet, indad i fordybelse og søgen efter større fortrolighed med Gud. Og en bevægelse udad mod omkredsen af hjulet, en bevægelser der er fyldt af kærlighed og kræfter fra Gud til at leve i de fordringer og krav livet stiller os overfor i mødet med andre mennesker og opgaver.

<< September 2021 >>
Ma Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27      

Det sker ..